Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Παρακλήσεις της Παναγίας.

Με την χάρη του Θεού, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των καθιερωμένων Παρακλητικών Κανόνων που τελούνται καθ' όλην την διάρκεια του έτους κάθε Τρίτη απόγευμα. Σήμερα τελέσαμε την τελευταία Παράκληση στην Παναγία μιας και διακόπτουμε για την περίοδο του θέρους.